Eğitimlerimiz

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır:

• Disleksi: Okuma alanında güçlük • Disgrafi: Yazı alanında güçlük • Diskalkuli: Matematik alanında güçlük

En sık görülen tipi ise Disleksidir.

Özgül öğrenme güçlüğünün nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklandığı ve yapısal olduğu düşünülmektedir.

Kesinlikle zekâ geriliği değildir. Özgül öğrenme tanısı almış çocukların zekâ düzeyleri ya normal düzeydedir ya da normalin üzerindedir. ÖÖG tanısı, özel standart testler aracılığı ile uzmanlar tarafından konulmaktadır. Okul öncesi dönemde bazı belirtiler olmasına karşın, genellikle okul çağındaki çocukların %15 -20’sine bu tanı konulmaktadır.

ÖÖG tanısı almış bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile birlikte görülebilir ancak bu ikisi kesinlikle farklı bozukluklardır. Okul başarıları genel olarak düşüktür. Yaşanılan başarısızlık ve hayal kırıklığı bazen kaygı bozukluğuna ya da özgüven eksikliğine neden olabilmektedir.

1.ÖÖG tanısı almış çocuklar çoğu şeyi ters algılayabilirler.

2.Saati okumakta ve çizmekte zorlanırlar.

3.Okurken kelimeleri yanlış hecelerler.

Sesli okumak bir kâbus olabilir.

Zaman kavramlarını öğrenirken sıkıntı yaşarlar.

Ritmik saymalarda ve sıralı olan becerilerde sıkıntı yaşarlar.

Okurken bazı kelimeleri atlarlar.

Çarpım tablosunu ezberlemekte güçlük çekerler.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri

Okuma ve Yazma Alanında:

• Okurken harflerin ya da sayıların yönünü ters yazma, kelimeleri sondan başa doğru yazma, • Kelimeleri tersten okuyup yazma, • Harf atlayarak, kelimeyi eksik yazma ya da kelimeye fazladan eklemeler yapma, • Özellikle noktalı ve noktasız harfleri karıştırma, • Okurken ya da yazarken harfleri karıştırma ( b yerine d, s yerine z vs.) • Okurken konsantrasyon problemi yaşama ve sıklıkla bulundukları yeri kaybetme ya da satır atlama, • Yazı yazarken çok çabuk yorulma ve sıkılma gözükebilir.

Matematik Alanında:

• Matematik ve sayı sembollerini öğrenmede güçlük, • Basit işlemleri öğrenememe ( dört işlemde sıkıntı yaşama), • Problemler konusunda işlem yapmada zorlanma ve güçlük , • Özellikle çarpım tablosunu ezberleyememe gözükebilir.

Diğer Alanlarda:

• Zaman kavramında sıkıntılar yaşanabilir. Dün- bugün- yarın kavramlarını zor öğrenme, doğru kullanamama gözükebilir. • Saat öğrenmede zorlanma yaşanılabilir. • Yön kavramlarını geç öğrenme (sağını solunu öğrenmede sıkıntı yaşama) olabilir. • Alfabenin harflerini öğrenememe ya da yarısından çoğunda sıralamada karışıklık yaşama gözükebilir. • Günleri, ayları, mevsimleri öğrenmede güçlük yaşanılabilir. • Seyrettiği bir filmi ya da yaşadığı bir olayı anlatırken sırasıyla aktaramayabilir.

Umut Çınarım Özel Eğitim ve Konuşma Merkezi Keçiören Merkez

Keçiören Merkez

Umut Çınarım Özel Eğitim ve Konuşma Merkezi Keçiören Merkez

Sosyal medya hesaplarımız

Bize Ulaşın

Pınarbaşı Mah. Ardahan Sok. No: 6 Keçiören/ANKARA

Telefon: 0(312) 381 8185

Mobil: 0553 790 92 95

E-Posta: iletisim@umutcinarim.com

Çalışma Saatleri: 8:00 - 18:00

Uydu Haritası İle Adres Tarifi